Veel gestelde vragen

√ Wat doet Van Straaten Post er aan om de kwaliteit op peil te houden?
 
Via diverse manieren houdt Van Straaten Post strakke grip op de bezorgkwaliteit van uw poststukken. Het insorteren en nabellen van zogenoemde ‘testadressen’ speelt daarbij een belangrijke rol. Dagelijks worden blanco controle-enveloppen bij de post ingesorteerd en verspreid over alle depots in Nederland. De dag na bezorging worden deze door ons callcenter nagebeld met de vraag naar de tijdigheid en correctheid van bezorging dmv een unieke code in de bijgevoegde brief. Ook vindt er uitgebreide analyse en controle plaats op de retourpoststukken. De analyse en monitoring van de resultaten wordt uitgevoerd door onze kwaliteitsmanager en de terugkoppeling naar de postbezorgers via de regio-bezorgmanagers. Op eventuele negatieve resultaten wordt direct actie ondernomen middels een waarschuwing, persoonlijk gesprek of (bij herhaling) ontslag.

 

√ Wat zijn de mogelijke oorzaken van een bezorgklacht?
 
Postbezorging is mensenwerk en de kwaliteit ervan is afhankelijk van veel verschillende factoren. Een poststuk kan in een enkel geval daarom vertraging oplopen en in een heel enkel geval niet (op het juiste adres) aankomen. Mogelijke oorzaken hiervan zijn:
 
Een foutgesorteerd poststuk
Dit houdt in dat het poststuk bij de verkeerde postbezorger terecht komt, waardoor vertraging in het bezorgproces optreedt.
 
Foutieve postbezorging
Het poststuk wordt op het verkeerde adres bezorgd; dit kan gebeuren als een adres moeilijk vindbaar is, straten of huisnummers slecht of niet aangegeven zijn of de postbezorger per abuis op het verkeerde huisnummer bezorgt.
 
Onvolledige adressering
Indien de adressering foutief of incompleet is, is correcte en tijdige bezorging vaak niet mogelijk. Het poststuk wordt in zo’n geval met reden van retour op uw vestiging afgeleverd.
 
Extreme weersomstandigheden
Bij extreme weersomstandigheden als sneeuw, ijzel en hevige regenval kan er, zeker in afgelegen gebieden, vertraging optreden in de postbezorging.

 

√ Wat is de huidige bezorgkwaliteit van Van Straaten Post?
 
Uit onze kwaliteitscontroles blijkt dagelijks dat de bezorgtijdigheid boven 95% ligt en de bezorgzekerheid boven 99,5%. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat een klein deel van de bezorging in Nederland niet op zaterdag maar op maandag plaatsvindt.

 

√ Hoe ziet de klachtenprocedure van Van Straaten Post uit?
 
Van Straaten Post is een platte organisatie waarbij een snelle en klantvriendelijke klachtenafhandeling erg belangrijk is. U meldt uw klacht bij uw contactpersoon die deze intern direct uitzet in ons systeem bij onze kwaliteitsmanager. De klacht wordt vervolgens binnen 24-uur doorgesproken met de betreffende regio-bezorgmanager die direct in contact staat met de postbezorgers. Deze korte lijnen zorgen ervoor dat er op korte termijn inzicht verkregen kan worden in de reden van uw klacht. Uw accountmanager koppelt dit daarbij aan u terug. Indien uw klacht postbezorging via PostNL betreft, is concrete terugkoppeling vaak moeilijk/onmogelijk. Een uitgebreide klachtenprocedure kunt u opvragen bij uw accountmanager.

 

√ U heeft een bezorgklacht gemeld; wat kunt u voor terugkoppeling verwachten?
 
Wij doen er alles aan om u zo spoedig mogelijk volgens een vaste procedure te voorzien van een zo concreet mogelijk antwoord op uw klacht. Postbezorging blijft echter mensenwerk en uw poststukken gaan landelijk door duizenden handen. Ondanks het feit dat wij uw klacht altijd serieus nemen, intern of bij PostNL uitzetten en volledig uitzoeken, blijft de werkelijke reden van een vertraagd of niet aangekomen poststuk vaak lastig te achterhalen, zeker indien dit PostNL aangaat. Van Straaten Post zorgt er wel altijd voor dat eigen postbezorgers bij dergelijke klachten altijd de dagen opvolgend extra worden gecontroleerd en gevolgd om zo te kunnen achterhalen of de klacht wel of geen incident is.

 

√ Kan ik een bezorgklacht voor elk adres binnen/buiten Nederland doorgeven?
 
Van Straaten Post hoort uw klacht, ongeacht de aard en bestemming, heel graag van u. Alleen op die manier kunnen wij onze dienstverlening blijven verbeteren en de bezorgkwaliteit nog verder verhogen.
Indien u naar aanleiding van bovenstaande aanvullende informatie wenst, kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon bij Van Straaten Post via tel. 0346-213810

Zoeken
Lees enkele klantervaringen

merk_ik4

Lees ervaringen